Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

euro [ˈjʊərəʊ] (pl. ~s)substantiveuro myntenhet
Euro-ISDN [ˌjʊərəʊˌaɪesdi:ˈen]substantiveuropeisk version av ISDN
Euro directive [ˌjʊərəʊdɪˈrektɪv]substantivEU-direktiv, EU-bestämmelse
Euro-MP [ˈjʊərə(ʊ)ˌempi:]substantivledamot av Europaparlamentet
hover [ˈhɒvə, ˈhʌv-]intransitivt verbom fåglar, flygplan o.d. sväva, kretsa <over över>vänta, gå fram och tillbakahover about äv. kretsa omkring, slå sina lovar omkringbildl. sväva <hover between life and death>; pendla <hover between two extremes>the sales hover around 2 million euros försäljningen ligger någonstans kring 2 miljoner euro
© NE Nationalencyklopedin AB