Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

escape [ɪˈskeɪp]verbfly, rymma, undkommaundgå, slippa <escape punishment>strömma ut, läcka ut
[ɪˈskeɪp]substrymning, flyktthat was a narrow escape! det var nära ögat!
fire escape [ˈfaɪərɪˌskeɪp]substbrandstegereservutgång
narrow [ˈnærəʊ]adjektivsmal, trångknappa narrow majority en knapp majoritethave a narrow escape komma undan med knapp nödthat was a narrow escape! el. that was a narrow shave! det var nära ögat!trångsynt, trång <narrow views>
tooth [tu:θ] (pl. teeth)substtandfalse tooth löstandcut one’s teeth få tänderget one’s teeth into sätta tänderna iescape by the skin of one’s teeth klara sig undan med knapp nödfight tooth and nail kämpa med näbbar och klorhave a tooth out el. amer. have a tooth pulled dra ut en tandit sets my teeth on edge det får mig att rysahave a sweet tooth vara en gottgris
© NE Nationalencyklopedin AB