Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

error [ˈerə]substfel, felaktighet
fatalˈfeɪtladjektivdödlig, livsfarligfatal accident dödsolyckaödesdigera fatal error ett ödesdigert (fatalt) misstag
printer [ˈprɪntə]substboktryckare, tryckeriarbetareprinter’s error tryckfeldata. skrivare, printer
typographic [ˌtaɪpəˈgræfɪk] och typographical [ˌtaɪpəˈgræfɪkəl]adjektivtypografiska typographic error ett tryckfel
verbal [ˈvɜ:bl]adjektivord-; i ord; verbal <verbal ability>; språklig <verbal error>muntliga verbal agreement en muntlig överenskommelse
trifling [ˈtraɪflɪŋ]adjektivobetydlig <a trifling error>, ringait’s no trifling matter det är ingen bagatell, det är inget att leka med
[ˈtraɪflɪŋ]substlek, skämt
commit [kəˈmɪt] (-tt-)verbbegå <commit a crime, commit an error>, förövaanförtro <to åt>commit to memory lägga på minnet, lära sig utantillcommit to paper skriva nedcommit oneself ta ställning, binda sig, åta sig <commit oneself to>
© NE Nationalencyklopedin AB