Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

eponymous [ɪˈpɒnɪməs, eˈp-]adjektivsom gett sitt namnRomulus, the eponymous founder of Rome Romulus, Roms grundare, efter vilken staden är uppkalladsom uppkallats (fått namn) efter en person <eponymous words>
© NE Nationalencyklopedin AB