Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

entrance fee [ˈentr(ə)nsfi:]substantivinträdesavgift, entréavgiftanmälningsavgift; inskrivningsavgift
fee [fi:]substantivhonorar, arvode <lawyer's fee, doctor's fee>avgift <application fee, entrance fee, school fees>
1 entrance [ˈentr(ə)ns]substantivingång <the entrance to the house>, entré <the main entrance>; uppgång; infart[sväg]; sjö. inlopp <the entrance to the harbour>; [flod]mynning; börjanseparate entrance el. private entrance egen ingånginträde <her entrance into the room>, inträdande; entré; intåg, inmarsch <the entrance of the army into the city>; sjö. inlöpandean impressive entrance en imponerande entréforce an entrance into the house bryta sig in i husetmake one's entrance a) träda in, göra [sin] entré b) hålla sitt intågpay one's entrance fee betala entréavgift (inträdesavgift)inträde, tillträde <entrance into a club>entrance free fritt inträde
© NE Nationalencyklopedin AB