Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

entrance [ˈentrəns]substingång, entré <the main entrance>; infartinträde, entré, intåg
entrance fee [ˈentrənsfi:]substinträdesavgift, entréavgiftanmälningsavgift
entrance hall [ˈentrənshɔ:l]substhall, entré
tradesman [ˈtreɪdzmən] (pl. tradesmen)substdetaljhandlare, handelsmantradesmen’s entrance köksingång
visa [ˈvi:zə]substvisumentrance visa el. entry visa inresevisumexit visa utresevisum
[ˈvi:zə]verbvisera <get one’s passport visaed>
© NE Nationalencyklopedin AB