Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

enter [ˈentə]verbgå in, komma in; gå (komma, stiga) in i; ; gå in vid <enter the army>it never entered my head (mind) det föll mig aldrig inanmäla sig, ställa uppenter a protest lämna in en protestenter oneself for el. enter one’s name for anmäla sig tillanteckna, notera <enter name on a list>
[ˈentə]verb (med adv. o. prep.)enter intogå in i, tränga in ige sig in i (på), inlåta sig i (på), öppna, inledagå in på (i) <enter into details>enter onslå in påenter on one’s duties tillträda tjänsteninlåta sig i (på), börja
re-enter [ˌri:ˈentə]verbgå, komma in igen, åter gå (komma) in i
ministry [ˈmɪnɪstrɪ]substministär, regeringdepartemententer the ministry bli präst
© NE Nationalencyklopedin AB