Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

ending [ˈendɪŋ]substslut, avslutninghappy ending lyckligt slutgram. ändelse
never-ending [ˈnevərˌendɪŋ]adjektivoupphörlig, ständig, oändlig
neuter [ˈnju:tə]adjektivgram. neutral, neutrum- <a neuter ending>the neuter gender neutrum
[ˈnju:tə]substgram. neutrum
© NE Nationalencyklopedin AB