Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

means [mi:nz]subst ((ofta med verb i sing.; pl. lika)) medel, hjälpmedel, sätt <a means, this means>a means to an end ett medel att nå måletby means of genomby all means a) så gärna, för all del b) på alla sättby any means på något sättby no means el. not by any means inte på något sätt, ingalundapl. means medel, tillgångarlive beyond one’s means leva över sina tillgångar
© NE Nationalencyklopedin AB