Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

enable [ɪˈneɪbl, eˈn-]transitivt verbenable sb to göra det möjligt (möjliggöra) för ngn att, ge ngn möjlighet att, tillåta ngn att <this legacy enabled her to retire>, befullmäktiga (bemyndiga) ngn attso as to enable us to… så att vi kan (skall kunna)…data. aktivera
© NE Nationalencyklopedin AB