Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

emerge [ɪˈmɜ:dʒ]intransitivt verbdyka upp, stiga upp, höja sig <emerge from (ur) the sea>; komma fram (ut), träda fram, träda i dagen; utveckla siguppstå <a new situation has emerged>, komma upp, inställa sig, dyka upp <a new problem has emerged>; visa sig, komma fram, framgå <it emerged that…>
© NE Nationalencyklopedin AB