Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

else [els]adverbannars <where else can it be?>hurry, or else we’ll be late skynda, annars blir vi försenadeannan <somebody else>anything else? något mer, något annat?everybody else alla andrawho else? vem annars?, vilka annars?everywhere else på alla andra ställenlittle else föga annatnowhere else ingen annanstans
or [ɔ:]konjunktioneller, annarsor else annars, eller också
nowhere [ˈnəʊweə]adverbingenstansnowhere else ingen annanstansnowhere else but ingen annanstans ännowhere near inte på långt närwe are getting nowhere vi kommer ingen vart
anywhere [ˈenɪweə]adverbnågonstansanywhere else någon annanstansnot anywhere near so good inte på långt när så bravar som helst
somewhere [ˈsʌmweə]adverbnågonstanssomewhere else någon annanstanssomewhere or other någonstanssomewhere about Christmas el. somewhere round Christmas vid jultiden
everybody [ˈevrɪˌbɒdɪ]pronomenalla <has everybody seen it?>, var och en; varje människa <everybody has a right to…>everybody else alla andra
nothing [ˈnʌθɪŋ]pronomeningenting, ingetnothing but ingenting annat ännothing doing! inte en chans!, glöm det!nothing else than el. nothing else but blottthere is nothing for it but to (+ inf.) det är inget annat att göra än att…for nothing a) gratis <he did it for nothing> b) förgäves <suffer for nothing>not for nothing inte för intethere is nothing in it a) det ligger ingenting ingen sanning i det b) det är ingen konstmake nothing of inte få ut något avI can make nothing of it jag förstår mig inte på detto say nothing of för att inte tala omthere’s nothing to it a) det är ingen konst b) det ligger ingenting ingen sanning i detwith nothing on utan någonting på sig
[ˈnʌθɪŋ]adverbinte alls, ingalundanothing like inte på långt när
but [bʌt, obetonat bət]konjunktion och prepositionmennot only this but that one inte bara den här utan också den därutom <all but he>om inte <whom should he meet but me?>but for... bortsett från…but for you om det inte hade varit för digfirst but one tvåa, som tvåathe last but one den näst sistaänwho else but he could have done it? vem mer än han kunde ha gjort det?
[bʌt, obetonat bət]adverbbara <he is but a child>
[bʌt, obetonat bət]substmenwithout ifs and buts utan om och men
why [waɪ]adverb (frågande) varförwhy don’t I come and pick you up? ska jag inte komma och hämta dig?why ever did he do that? varför i all världen gjorde han det? (relativt) varför <why I mention this is because…>; därför <that is why I like him>; till att <the reason why he did it>so that is why! jaså, det är därför!
[waɪ]interjektiont.ex. förvånat, indignerat, protesterande men…ju <don’t you know? why, it’s in today’s paper>, nej men <why, I believe I’ve been asleep>, ja men <why, it’s quite easy>t.ex. bedyrande, bekräftande ja, jowhy, no! nej då!, nej visst inte!why, of course jovisst!why, yes! oh ja!, javisst!, jovisst!ja…då <if that won’t do, why, we must try something else>
© NE Nationalencyklopedin AB