Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

elicit [ɪˈlɪsɪt, eˈl-]transitivt verblocka fram <elicit a reply>, få fram <elicit the truth>; framkalla, väcka <elicit a protest>
© NE Nationalencyklopedin AB