Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

electronic [ɪlekˈtrɒnɪk]adjektivelektroniskelectronic mail (förk.e-mail) elektronisk post
e-mail [ˈi:meɪl]substskiljetecken mellan denna ffa-group och föreg. psa-group saknasförk. för electronic maile-post, mejl
[ˈi:meɪl]verbe-posta, mejla
© NE Nationalencyklopedin AB