Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

election [ɪˈlekʃən]substval spec. genom röstninga general election allmänna val
by-election [ˈbaɪɪˌlekʃən]substfyllnadsval
re-election [ˌri:ɪˈlekʃən]substomval, återval
1 rig [rɪg] (-gg-)verbfixarig an election bedriva valfusk
run-up [ˈrʌnʌp]substsport. sats, ansatsinledning, upptakt <the run-up to the election>
new [nju:]adjektivny, ny- <new election>; frisk <new blood>new moon nymånenew year nytt år, nyårnew potatoes färsk potatisthat’s a new one on me vard. det hade jag ingen aning om
general [ˈdʒenrəl]adjektivallmän, generellin general el. as a general rule i allmänhet, på det hela tageta general election allmänna valgeneral knowledge allmänbildninggeneral practitioner allmänpraktiserande läkaregeneral- <general agent>i titlar placerat efter huvudordet general- <secretarygeneral>
[ˈdʒenrəl]substmil. general
win [wɪn] (won won el. winning)verb1skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasvinna, vinna i (vid) <win the election>; segra; erövrawin the day vinna slaget, hemföra segernwin a trick ta hem ett trick i kortspel2win sb over vinna ngn för sin sak, få ngn med sig <he soon won the audience over>win sb over to one’s side få ngn över på sin sidawin sb round få ngn med sig
[wɪn]substvard.sport. segervinst <a win on the pools>
© NE Nationalencyklopedin AB