Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

either [ˈaɪðə, spec. amer. ˈi:ðə]pronomenendera, ettderavilken (vilket) som helst <you can take either of them, you can take either>någon, någondera, något, någotdera <I don’t want either of them>vardera, vartderabåda, bägge
[ˈaɪðə, spec. amer. ˈi:ðə]adverbheller <he won’t come either>
[ˈaɪðə, spec. amer. ˈi:ðə]konjunktioneither…or a) antingen…eller <he is either mad or drunk> b) både…och <he is taller than either you or me>
© NE Nationalencyklopedin AB