Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

eighty [ˈeɪtɪ] (jfr fiftymed sammansättn.)räkneordåtti[o]substantivåtti[o]; åtti[o]tal
eighty-six [ˌeɪtɪˈsiks]räkneordåttiosextransitivt verbamer., vard. göra sig av med
push [pʊʃ]transitivt verb a) skjuta, fösa; skjuta ˈpå <push a car>, leda <push a bike>, dra <push a pram> b) knuffa, stöta; knuffa (stöta) till c) driva <push the enemy troops into the sea> d) trycka på <push a button>push one's way tränga (knuffa) sig fram a) driva, pressa <push sb into doing sth, they push the boy too hard> b) tvinga <I have to push myself to do it> c) driva ˈpå <he'll do it if you push him>framhärda i, driva (få) igenom <push one's claims>; påskynda, driva på, forcera <push the work>don't push it! el. don't push your luck! utmana inte ödet!göra reklam (puffa) för <push goods>foto. pressasl. langa <push drugs>vard. närma sig <she is pushing eighty>
intransitivt verb a) tränga sig [fram], knuffa sig <he pushed past me> b) knuffas <don't push!> c) skjuta ˈpå
substantivknuff, puff, stötgive the car a push skjuta på bilen[kraft]ansträngningmil. framstötvard. framåtandaförsänkningar <use (utnyttja) push to get a job>at a push om det gäller (kniper)when it comes to the push vard. när det verkligen gällersl.get the push få sparken; bli spoladgive sb the push ge ngn sparken; spola ngnintransitivt verb och transitivt verbmed adv.:push aheadse push onunder pushnedanpush alongvard. kila [i väg], ge sig i vägpush sb aroundvard. hunsa (köra) med ngnpush foryrka på, kräva <push for higher wages>, kämpa (verka) förpush forwardtränga sig frampush offlägga (skjuta) utvard. ge sig av, stickapush ontränga vidare (på); fortsätta, köra (gå) vidare <to till>; skynda på <push on with one's work>push overknuffa (stöta) omkull
© NE Nationalencyklopedin AB