Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

edition [ɪˈdɪʃ(ə)n]substantivupplaga, utgåva, edition
special edition [ˌspeʃ(ə)lɪˈdɪʃ(ə)n]substantivextraupplaga, extranummer
limited edition [ˌlɪmɪtɪdɪˈdɪʃ(ə)n]substantivbegränsad upplaga
unabridged [ˌʌnəˈbrɪdʒd]adjektivoförkortad, fullständig <unabridged edition>
ed.förk. för edited, edition, editor, education
de luxe [dəˈlʌks, -ˈlʊks]adjektivluxuös, lyx- <a de luxe edition>
definitive [dɪˈfɪnətɪv]adjektivdefinitiv, avgörande, slutgiltig <a definitive answer>föredömlig [och auktoritativ] <a definitive edition>
jubilee [ˈdʒu:bɪli:, -eɪ, dʒu:bɪˈli:]substantivjubileum; attr. jubileums- <jubilee edition, jubilee exhibition>
pirate [ˈpaɪərət]substantivpirat, sjörövarepirattryckare, piratförläggare; piratkopierare; radio. piratsändare, piratradio
transitivt verbolovligt reproducera, tjuvtrycka; piratkopierapirated edition piratutgåva
enlarged [ɪnˈlɑ:dʒd, en-]adjektivförstorad <enlarged heart>, utvidgad, tillökad, utökad <enlarged edition>greatly enlarged starkt förstorad, i stark förstoring
© NE Nationalencyklopedin AB