Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

earnings [ˈɜ:nɪŋz]subst plinkomster, intäkter
2 swallowˈswɒləʊverbsväljaswallow up el. swallow a) svälja, äta upp b) sluka, äta upp <the expenses swallow up the earnings> c) uppsluka <as if swallowed up by the earth>tro på, gå 'på <he will swallow anything you tell him>
© NE Nationalencyklopedin AB