Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

eager [ˈi:gə]adjektivivrig, angelägen; otålig; häftig <eager passion>eager expectation spänd förväntaneager to angelägen om att, mån om att, ivrig (otålig) att få <eager to go there>
eager beaver [ˌi:gəˈbi:və]substantivvard. arbetsmyra; streber
2 fray [freɪ]substantivhögljutt gräl, bråk, stormigt uppträdeeager for the fray stridslysten äv. bildl.
embrace [ɪmˈbreɪs]transitivt verbvanl. litt. omfamna, kramata emot, anta <embrace an offer>; gripa, begagna <embrace an opportunity>, gå över till <embrace Christianity>, anamma; omfatta, hylla <embrace a principle>omfatta, innehållait embraces every possibility det täcker (innefattar) alla möjligheter
intransitivt verbomfamna varandra, kramas
substantivomfamning, kram, famntaglocked in an embrace tätt omslingradeanammade <an eager embrace of foreign influences>
© NE Nationalencyklopedin AB