Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

duty [ˈdju:tɪ]substplikt, skyldighetuppdragoff duty tjänstledigon duty a) i tjänst, tjänstgörande b) vakthavande, jourhavande c) på postthe officer on duty dagofficerenhand. avgift <customs duty>, skatt, tull
© NE Nationalencyklopedin AB