Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

drunk [drʌŋk]skiljetecken mellan denna ref-group och föreg. ipa-group saknasperf. p. av drink
[drʌŋk]adjektivdrucken, berusad
[drʌŋk]substfyllo, fyllerist
punch-drunk [ˌpʌntʃˈdrʌŋk]adjektivboxn. punch-drunk, omtöcknad
disorderly [dɪsˈɔ:dəlɪ]adjektivbråkig, störande <disorderly conduct>he was arrested for being drunk and disorderly han greps för fylleri och förargelseväckande beteende
drink [drɪŋk] (drank drunk)verb1skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasdrickadrink up dricka urdrink to sb el. drink to sb’s health skåla för ngn2skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknassupa, dricka
[drɪŋk]substdryck <food and drink>drickande, dryckenskapklunka drink of water ett glas vatten, lite vattensup, drink, glas
either [ˈaɪðə, spec. amer. ˈi:ðə]pronomenendera, ettderavilken (vilket) som helst <you can take either of them, you can take either>någon, någondera, något, någotdera <I don’t want either of them>vardera, vartderabåda, bägge
[ˈaɪðə, spec. amer. ˈi:ðə]adverbheller <he won’t come either>
[ˈaɪðə, spec. amer. ˈi:ðə]konjunktioneither…or a) antingen…eller <he is either mad or drunk> b) både…och <he is taller than either you or me>
blind [blaɪnd]adjektivblindblind in one eye blind på ett ögablind alley återvändsgrändblind date ’blindträff’ med obekant personturn a blind eye to sth blunda för ngthe did not take a blind bit of notice of it han brydde sig inte ett dugg om det
[blaɪnd]adverbblind drunk vard. dödfull
[blaɪnd]substrullgardinVenetian blind persienntäckmantel
[blaɪnd]verbgöra blindbländaförblinda
lord [lɔ:d]substherre, härskare <of över>Our Lord Vår Herre och Frälsarein the year of our Lord 1500 år 1500 efter Kristi födelsethe Lord’s Prayer fadervårgood Lord! Herre Gud!Lord knows who (how)! vard. Gud vet vem (hur)!lordlive like a lord leva furstligtas drunk as a lord full som en alikaswear like a lord svära som en borstbindarethe House of Lords el. the Lords överhusetLord Lord adelstitel före namn
[lɔ:d]verblord it over spela herre över
dead [ded]adjektivdöddead end återvändsgränd <negotiations have reached a dead end>, slutpunktdead heat dött (oavgjort) loppdead weight livlös massaon a dead level precis på samma plan, jämsidesvard. tvär, plötslighe came to a dead stop han tvärstannadeexakthit the dead centre of the target träffa mitt i prickvard.it’s a dead certainty el. it’s a dead cert det är bergsäkertshe was in dead earnest hon menade fullt allvardead silence dödstystnad
[ded]substthe dead de dödain the dead of night mitt i nattenin the dead of winter mitt i kallaste vintern
[ded]adverbvard. död-, dö-dead beat el. dead tired dödströttdead certain dödsäker, bergsäkerdead drunk döfulldead scared döskraj, skitskrajdead slow mycket saktadead against rakt emot
© NE Nationalencyklopedin AB