Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

drove [drəʊv]imperf. av drive
fare [feə]substpassageraravgift, biljettpris <pay one’s fare>, taxaen el. flera passagerare, resande <he drove his fare home>; körning <the taxi-driver got a fare>kostbill of fare matsedel
[feə]verbklara sig <fare well, fare badly>
drive [draɪv] (drove driven)verb1skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasdriva; driva på, driva fram, drivas fram2skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasköra <drive a car>3skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknastvinga <into, to till>drive sb mad el. drive sb crazy göra ngn galen4skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasslå (driva, köra) in5drive at syfta påwhat are you driving at? vart vill du komma?
[draɪv]subståktur, färd; körninggo for a drive ta en åkturkörväg; privat uppfartsvägenergi <plenty of drive>, framåtandakampanj, satsningattack, offensiv
© NE Nationalencyklopedin AB