Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

drop [drɒp]substdroppevard. tår, slurk <a drop of beer>fall, nedgång
[drɒp] (-pp-)
verb1skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknastappa, släppa, släppa nerdrop sb a hint ge ngn en vinkdrop me a postcard ! skriv ett kort!2skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasfalla, falla (sjunka) ner3skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasdrypa, droppa4skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknaslåta falla bort, utelämna5skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasöverge, upphöra med <drop a bad habit>; sluta umgås med6skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknaslämna av, sätta av <I’ll drop you at the station>
[drɒp] (-pp-)
verb (med adv. o. prep.)drop behindsacka efter, komma efterdrop intitta in, droppa indrop offfalla avavta, minskadrop outfalla urdra sig ur, hoppa avdrop overtitta 'in, hälsa 'på
stitch [stɪtʃ]subststygna stitch in time saves nine ordspr. bättre stämma i bäcken än i ånmaska i t.ex. stickningdrop a stitch tappa en maskashe didn’t have a stitch on vard. hon hade inte en tråd på sighåll i sidanI was in stitches jag skrattade så jag höll på att dö
[stɪtʃ]verbsy, sticka söm, broderastitch together el. stitch sy ihopstitch on sy fast, sy påstitch up sy ihop
1 line [laɪn]substlinjelina; metrevklädstreckelektr. el. tele. ledningstand in line spec. amer. stå i kö, köalänga, räcka, filrad <page 10 line 5>drop me a line skriv några raderversradteat.vanligen pl. lines replik <the actor had forgotten his lines>, roll <he knew his lines>släktgren, led; ättfack, bransch <what line is he in?>saving is not in my line att spara ligger inte för mighand. vara, sortiment <a cheap line in hats>diverse fraser och uttryck:line of action förfaringssättline of business affärsgren, branschline of goods varuslagbe in line with ligga helt i linje medare you still on the line? är du kvar i telefon?bring sth into line with bringa ngt i överensstämmelse meddraw the line at a) dra gränsen vid, säga stopp b) inte vilja gå med påline engaged el. amer.line busy tele. upptaget!fall into line mil. falla in i ledethold the line, please! tele. var god och vänta!take a strong line el. take a hard line uppträda bestämt
[laɪn]verblinjeraline el. line up rada upp; mil. ställa upp på linjeline up köa, ställa upp sigstå utefter, kanta <people lined the streets>göra rynkig, fåra t.ex. pannan
© NE Nationalencyklopedin AB