Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

driven [ˈdrɪvn]perf. p. av drive
power-driven [ˈpaʊəˌdrɪvn]adjektivmotordriven, eldriven
slick [slɪk]adjektivglättad, driven <slick style>smart <slick salesman>
drive [draɪv] (drove driven)verb1skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasdriva; driva på, driva fram, drivas fram2skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasköra <drive a car>3skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknastvinga <into, to till>drive sb mad el. drive sb crazy göra ngn galen4skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasslå (driva, köra) in5drive at syfta påwhat are you driving at? vart vill du komma?
[draɪv]subståktur, färd; körninggo for a drive ta en åkturkörväg; privat uppfartsvägenergi <plenty of drive>, framåtandakampanj, satsningattack, offensiv
© NE Nationalencyklopedin AB