Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

drinking [ˈdrɪŋkɪŋ]adjektivsupighe is not a drinking man han dricker inte
substantivdrickande, supande, svirande, festandeattr. dricks- <drinking glass>, dryckes- <drinking habits>have a drinking problem amer. ha alkoholproblem
drinking song [ˈdrɪŋkɪŋsɒŋ]substantivdryckesvisa
drinking companion [ˈdrɪŋkɪŋkəmˌpænjən]substantivsuparkompis
drinking fountain [ˈdrɪŋkɪŋˌfaʊntən]substantivdricksfontän
drinking water [ˈdrɪŋkɪŋˌwɔ:tə]substantivdricksvatten
drinking bout [ˈdrɪŋkɪŋbaʊt]substantiv[sup]period
drinking chocolate [ˈdrɪŋkɪŋˌtʃɒk(ə)lət]substantivdrickchoklad
fountain [ˈfaʊntən]substantivfontän, springbrunn; kaskaddrinking fountain dricksfontänbildl. källa; ursprung
bout [baʊt]substantivryck, anfall <bout of activity>, släng <bout of influenza>bout of coughing hostattackse drinking boutdust, kamp <wrestling bout>
drink [drɪŋk] (drank drunk)transitivt verb och intransitivt verbdricka; supa; tömma <drink the cup of sorrow>drink oneself to death supa ihjäl sigdrink deep ta en djup klunkdrink heavily supa omåttligtdrink from a bottle el. drink out of a bottle dricka ur en flaska, halsadrink sb's health dricka ngns skål, skåla med ngnwhat are you drinking? vad vill du ha att dricka?
(drank drunk)transitivt verb och intransitivt verbsubstantivdryck <food and drink, refreshing drink>dryckesvarordrink el. strong drink starka drycker, spritdryck[er]under the influence of drink alkoholpåverkaddrickande, dryckenskapbe the worse for drink vara fullfond of drink svag för sprithave a drink problem ha alkoholproblemtake to drink börja drickaklunk; glas, sup, drink <have a drink!>a drink of water ett glas vatten, en klunk vatten, lite vattenstand drinks all round bjuda laget runt på ett glassl.the drink drickat, spat havet, vattnetmed prep. el. adv.:drink inbildl. insupa; sluka, njuta av i fulla drag <drink in the music>drink to sbdricka ngn till, skåla för ngnskåla med ngn, dricka ngns skåldrink to sb's health dricka ngns skål, skåla med ngndrink to sb's success dricka (skåla) för ngns framgångdrink updricka ur, tömma
© NE Nationalencyklopedin AB