Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

dressing [ˈdresɪŋ]substpåklädningtillredningsalladssås, dressing <salad dressing>gödselförband, omslag
dressing-table [ˈdresɪŋˌteɪbl]substtoalettbord
dressing-gown [ˈdresɪŋgaʊn]substmorgonrock
dressing-room [ˈdresɪŋru:m]substomklädningsrum
window-dressing [ˈwɪndəʊˌdresɪŋ]substfönsterskyltning, fönsterdekorering
toss [tɒs]verbkasta, slänga; kasta upp, kasta avthe waves tossed the boat vågorna kastade båten hit och dittossed salad grönsallad med dressingsingla, singla slant med; singla slanttoss up el. toss for it singla slant om sakentoss a coin singla slantom t.ex. fartyg rulla, gungatoss and turn vända och vrida sigtoss about el. toss kasta sig av och an
[tɒs]verb [tɒs]substkastande; kasta toss of the head ett kast med huvudetslantsingling <lose the toss>argue the toss vard. diskutera fram och tillbaka (med adv. o. prep.)toss backtoss downkasta i sig, stjälpa i sigtoss offkasta av sigkasta i sig, stjälpa i sig <toss off a few drinks>vulg. runka onaneratoss upkasta upp, slänga upptoss up a coin el. toss up singla slant
© NE Nationalencyklopedin AB