Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

dress [dres]verbklädress up a) klä ut b) klä ut sigklä sig <dress well>, klä på sigget dressed klä sigbearbeta, bereda <dress furs>anrätta, tillaga <dress a salad>förbinda, lägga om <dress a wound>vard.dress down skälla ut
[dres]substklädsel, kläderklänning ((endast sing.)) dräktevening dress högtidsdräktdress rehearsal generalrepetition
fancy dress [ˌfænsɪˈdres]substmaskeraddräktfancy dress ball maskeradbal
dress shirt [ˌdresˈʃɜ:t]substfrackskjorta
rehearsal [rɪˈhɜ:sl]substrepetitiondress rehearsal generalrepetition
body-hugging [ˈbɒdɪˌhʌgɪŋ]adjektivkroppsnära <body-hugging dress>
ceremonial [ˌserɪˈməʊnɪəl]adjektivceremoniell, högtids- <ceremonial dress>
[ˌserɪˈməʊnɪəl]substceremoniel
wowwaʊinterjektionoj! <wow! what a dress!>, det var som tusan!, nej men!
maternity [məˈtɜ:nətɪ]substmoderskapmaternity benefit ungefär föräldrapenningmaternity dress mammaklänningmaternity hospital BB
skimpy [ˈskɪmpɪ]adjektivknapp; för liten, för trång <a skimpy dress>
wedding [ˈwedɪŋ]substbröllop; vigselwedding anniversary bröllopsdag årsdagwedding breakfast bröllopslunchwedding day bröllopsdagwedding dress brudklänning
© NE Nationalencyklopedin AB