Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

drag [dræg] (-gg-)verb1skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknassläpa, dra2skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasröra sig långsamt, gå långsamt <the time seemed to drag>; sacka efter3drag out el. drag on dra ut på, förhalatime dragged on det drog ut på tiden
[dræg]substhämsko, broms, hindersl. dönick tråkmånsit’s a drag det är dötristsl. ’drag race’ accelerationstävling för bilardrag show dragshow show med män utklädda till kvinnor
© NE Nationalencyklopedin AB