Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

doze [dəʊz]intransitivt verbdåsa, halvsova, slumradoze off slumra (dåsa, nicka) tillsubstantivlätt slummer; tupplurhave a doze ta en tupplur
© NE Nationalencyklopedin AB