Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

3 dock [dɒk]verbom rymdfarkoster docka
1 dock [dɒk]substförhörsbås i rättssalbe in the dock sitta på de anklagades bänk
2 dock [dɒk]substskeppsdocka; hamnbassängofta pl. docks hamn; varv
floating [ˈfləʊtɪŋ]adjektivflytande, svävandefloating dock flytdockafloating voter marginalväljare
1 still [stɪl]adjektivstilla, tystkeep still hålla sig stilla
[stɪl]substfoto. stillbild; reklambild ur film
[stɪl]konjunktionlikväl, ändå, dock
yet [jet]adverbännu, änas yet än så länge, hittillsthe most serious incident yet den hittills allvarligaste incidentenwhile there is yet time medan det ännu är tidyou will win yet du kommer att vinna till sisthave you done yet? har du slutat nu?förstärkande ännu, ytterligare <yet others>yet again el. yet once more ännu en gångyet another ännu enmore important yet ännu viktigare
[jet]adverb och konjunktionändå, likväl, dock <strange and yet true>, i alla fall; men
© NE Nationalencyklopedin AB