Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

1 do [du:] (did done; he/she/it does) (se äv. done, don’t)huvudverb1skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasgöra, utförado one’s homework göra sina läxordo sums el. do arithmetic räknawhat can I do for you? vad kan jag stå till tjänst med?please do! varsågod!, ja gärna!
2skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknassyssla med <do painting>; arbeta på (med)do the cooking laga mat
3skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknassköta sig, klara sig <how is he doing?>; <she is doing better now>how do you do? hälsningsfras god dag!how are you doing? hur står det till?, hur är läget?
4skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasvard. lura, snuva <out of >
5skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasvard. vara lagom för, räcka för; passa, duga, duga åt <this room will do me>; gå an <it doesn’t do to offend him>; räcka, vara lagomthat’ll do det är bra, det räcker
[du:] (did done; he/she/it does)
(se äv. done, don’t)hjälpverb (ersättningsverb) görado you know him? -yes, I do känner du honom? -ja, det gör jagyou saw it, didn’t you? du såg det, eller hur?betonat:I do wish I could help you jag önskar verkligen att jag kunde hjälpa digdo come! kom gärna! (omskrivande)do you like it? tycker du om det?doesn’t he know it? vet han det inte?I don’t dance jag dansar inteverb (med adv. o. prep.)do away withavskaffado insl.fixa mördata kål pådo outstäda upp i; måla och tapetserado sb out of sth lura ifrån ngn ngtdo upreparera, renovera, snygga upppacka, slå in <do up a parcel>knäppa <do up one’s coat>; knyta <do up your shoes>be done up vara slut, vara tröttkörddo withit has (is) nothing to do with you det har ingenting med dig att göraI can do with two jag behöver tvåI could do with a drink det skulle smaka bra med en drinkbe done with vara över, vara slutlet’s have done with it låt oss få slut på detbuy it and have done with it köp den så är det gjortwhen you have done with the knife när du är färdig med knivendo withoutklara sig utan
[du:] (did done; he/she/it does)
2 do [du:]substfest, kalasdo’s and dont’s regler och förbud, vad man får och inte får göra
can-do [ˌkænˈdu:]adjektivvillig, positiv <a can-do attitude>
to-do [təˈdu:] (pl. ~s)substvard. ståhej, uppståndelse
well-to-do [ˌweltəˈdu:]adjektivvälbärgad, förmögen
do-it-yourself [ˌdu:ɪtjəˈself]adjektivse DIY
what-do-you-call-it [ˈwɒtdjuˌkɔ:lɪt]substvard. vad är det den (det) heter nu igen
did [dɪd]imperf. av do
turnabout [ˈtɜ:nəbaʊt]substdo a turnabout göra en kovändning
about-turn [əˌbaʊtˈtɜ:n]substhelomvändning <do an about-turn>
© NE Nationalencyklopedin AB