Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

ditch [dɪtʃ]substantivdike; grav; vattendraga last ditch attempt ett sista desperat försök
transitivt verbvard. kasta av (ut), spola, ge på båten; skaka av sigsl. krascha (nödlanda) på havet med <ditch a plane>vard. köra i diket med <ditch a car>; vanl. amer. få att spåra ur <ditch a train>
last-ditch [ˌlɑ:stˈdɪtʃ]adjektiva last-ditch attempt el. a last-ditch effort ett sista desperat (förtvivlat) försök
swerve [swɜ:v]intransitivt verbvika (böja) av [från sin kurs], gira, svänga [åt sidan]; bildl. avvika <swerve from one's duty>the car swerveed into the ditch bilen körde i diket
transitivt verbkomma (få) att vika av, svänga (föra) åt sidan
substantivvridning, sväng (kast) åt sidan, sidorörelse
straddle [ˈstrædl]transitivt verbstå (ställa sig) grensle över <straddle a ditch>; sitta (sätta sig) grensle på (över), grensla <straddle a horse>skreva med, spärra ut <straddle one's legs>bildl. inte ta parti (ställning)bre ut sig på båda sidor avomspänna
stride [straɪd] (strode stridden)intransitivt verbgå med långa (beslutsamma) steg <stride off, stride away>, skrida <along the road vägen fram>, stega, kliva
(strode stridden)transitivt verbkliva över (ta) med ett steg <stride a ditch>mäta med långa steg <stride the deck>se bestride
substantiv[långt] steg, kliv; gång <with a vigorous (energisk) stride>make great (rapid) strides bildl. göra stora (snabba) framsteg, gå framåt [med stormsteg]get into one's stride el. hit one's stride börja komma i gång (i tagen)take sth in one's stride (skiljetecken mellan denna RCA och föreg. tilde saknasamer. in stride) klara ngt [utan svårighet], ta ngt med fattningput sb off his stride få ngn att förlora fattningen (tappa koncepterna, komma av sig)
blind [blaɪnd]adjektivblind <blind in (ibl. of) one eye (på ena ögat)>blind as a bat, se under batbildl. blind <blind to (för) sb's faults, blind faith, blind forces>; besinningslös <blind rage>turn a blind eye to sth blunda för ngt, inte låtsas se ngtdold, hemlig; osynlig <a blind ditch>; undangömdutan öppning[ar] (fönster, utgång), slät vägghe did not take a blind bit of notice of it han brydde sig inte ett dugg om detnot say a blind word inte säga flaskavard.blind el. blind to the world dödfull, stupfull, plakat
adverbblind drunk vard. dödfull
substantivrullgardin; markisVenetian blind persienn, spjäljalusisvepskäl, förevändning; täckmantel
transitivt verbgöra blind; bländabe blinded äv. bli blind, förlora synenbildl. förblinda, blända; bedrablind sb to göra ngn blind förblind oneself to blunda för
© NE Nationalencyklopedin AB