Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

dissolve [dɪˈzɒlv]transitivt verbsmälta, lösa upp <water dissolves sugar>; sönderdeladissolved in tears upplöst i tårarupplösa <dissolve a partnership, dissolve Parliament>
intransitivt verbupplösa sig, upplösas; lösa sig, smälta; försvinnadissolve into laughter brista ut i skratt
laughter [ˈlɑ:ftə]substantivskratt, munterhet <cause laughter>burst into laughter el. dissolve into laughter brista ut i skrattloud laughter el. burst of laughter gapskrattroars of laughter el. fits of laughter el. peals of laughter skallande skrattsalvor
© NE Nationalencyklopedin AB