Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

dissatisfaction [ˌdɪ(s)sætɪsˈfækʃ(ə)n]substantivmissnöje, missbelåtenhet, otillfredsställelse
widespread [ˌwaɪdˈspred, attr. ˈ--]adjektivomfattande <widespread search>; [allmänt (vitt)] utbredd, allmänt spridd, allmän <widespread dissatisfaction, widespread opinion>
© NE Nationalencyklopedin AB