Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

dismiss [dɪsˈmɪs]transitivt verbavskeda, ge avskedskicka (sända) bort (i väg); upplösa församling etc.; avtackathe teacher dismissed his class läraren lät klassen gådismiss troops hemförlova trupperdismiss a patient from hospital släppa ut en patient från sjukhusetavfärda, slå bort <dismiss thoughts of revenge>, slå ur tankarna (hågen)dismiss a petition avslå en begärandismiss a subject lämna ett ämnedismiss out of hand avfärda (avslå) utan vidarejur. avslå, ogilla, förklara ogiltig, tillbakavisa <dismiss a complaint>dismiss the case avskriva måletkricket. slå ut <dismiss a batsman, dismiss a team>
intransitivt verbmil.dismiss! höger och vänster om marsch!
© NE Nationalencyklopedin AB