Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

dishwasher [ˈdɪʃˌwɒʃə]substantivdiskmaskin
dishwasher powder [ˈdɪʃwɒʃəˌpaʊdə]substantivmaskindiskmedel i pulverform
washer [ˈwɒʃə]substantivtekn. a) packning till kran o.d. b) [underläggs]bricka, mellanläggsskivavard. tvättmaskin; diskmaskin <äv. dishwasher>
unload [ˌʌnˈləʊd]transitivt verblasta av, lossa <unload a cargo, unload a truck>befria, frigöra <of från>unload one's heart lätta sitt hjärtata ut patronen (ammunitionen) ur <unload the gun>; plocka ur <unload the dishwasher>vard. göra sig av med
intransitivt verblossa[s] <the ship is unloading>
© NE Nationalencyklopedin AB