Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

discharge [dɪsˈtʃɑ:dʒ]verbskriva ut <discharge a patient, be discharged from hospital>frige <discharge a prisoner>avskedasläppa ut, tömma <discharge toxic waste into the sea>elektr. ladda ur
[ˈdɪstʃɑ:dʒ]substutskrivning <the discharge of a patient>frigivning <the discharge of a prisoner>avskedutsläpp, utsöndringelektr. urladdningbetalning <discharge of a debt>; fullgörande <discharge of one’s duties>
© NE Nationalencyklopedin AB