Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

discard [verb dɪsˈkɑ:d, subst. ˈ--, -ˈ-]transitivt verbkasta; förkasta; lägga av, kasta bort, lägga bort; kassera, utrangeradiscard a theory överge (ge upp) en teorikortsp. kasta, saka
substantivkortsp. kastkort
© NE Nationalencyklopedin AB