Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

object [ˈɒbdʒɪkt]substföremål, sak, tingsyfte, avsiktmoney is no object det får kosta vad det villgram. objektdirect object ackusativobjekt
[əbˈdʒekt]verbinvända <that att>; protestera <to mot>object to ogilla, inte tålaif you don’t object om du inte har något emot det
© NE Nationalencyklopedin AB