Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

direct action [dɪˌrektˈækʃ(ə)n, dəˌr-, daɪˌr-]substantivpolit. direkt aktion t.ex. strejk el. uppror
1 line [laɪn]substantiv a) linje, streck b) kontur, grundlinje, linje c) linje i handen o.d., rynka, fåra d) strimma; linje i tv-bild
gräns[linje] <cross the line into Canada>
a) lina; [met]rev; [kläd]streck; mätlina b) elektr. el. tele. ledning, kabel, tråd <telephone lines>, linje
linje äv. bolag <a bus line>, rutt; järnv. linje <the train stopped on (ute på) the line>, bana, spår
i skrift a) rad <page 10 line 5, drop (skriv) me a line, read between the lines>; vers[rad] b)teat.,vanl. pl. lines replik <the actor had forgotten his lines>, roll <he knew his lines> c)vard.,pl. lines el. pl. marriage lines vigselattest d)skol.,pl. lines rader som en elev åläggs att skriva som straff e)vard.don't give med that line about having to work late again kom inte med det där igen att du behöver jobba över
rad <a line of chairs>, linje, länga, räcka; fil; vanl. amer. single line of traffic enkelt körfält
mil. el. sjö. linje i div. betydelser <äv. t.ex. the Maginot line>the line a) linjen, linjetrupperna b) fronten
hand. vara, sortiment <a cheap line in pens>, [varu]slag; modell, typ <a new line of computer printers>
riktning <the line of march>, kurs; bildl. äv. linje <follow the party line>, handlingssätt <what line would you recommend?>
fack, bransch <what line is he in?>it's not [in] my line [of country] det är inte mitt fack (min bransch, mitt gebit)saving is not in my line att spara ligger inte för mig
[släkt]gren, linje, led <in a direct (direkt nedstigande) line>; ätt <the last of his line>
geogr.el.sjö.the Line linjen ekvatorn <cross the Line>
hard lines, vard.se hard lines
div. fraser och uttryck a)i förbindelse med 'of':line of action förfaringssätt, handlingssättline of argument bevisföring; argumenteringline of business affärsgren, branschline of goods varuslagline of thought tankegångline of vision synlinjethe end of the line slutet <it'll be the end of the line for him> b)i förbindelse med verb:be in line with el. be on a line with ligga helt i linje medbe out of line göra något olämpligt, gå sin egen vägare you still on the line? är du kvar [i telefon]?; pågår samtal?I have just been on the line to him jag har just haft honom på trådenbring sth into line with bringa ngt i överensstämmelse (samklang) meddraw the line bildl. dra gränsen <at vid>, säga stopp, säga ifrån <at när det gäller>draw the line at äv. inte vilja vara (gå) med påline engaged! el. amer.line busy! tele. upptaget!fall into line mil. falla in i ledet; bildl. inta samma ståndpunktfall into line with vard. följa, accepterahold the line, please! tele. var god och vänta!lay it on the line tala klarspråk; sätta ngt på spelread between the lines läsa mellan radernashoot a line sl. skrytastep into line anpassa sig, foga sig efter andratake a line inta en hållning (ståndpunkt)take a strong (firm, hard) line uppträda bestämtwalk a fine (thin) line el. thread a fine (thin) line vard. gå balansgång c)andra förbindelser med prep. el. adv.:all along the line bildl. över ([ut]efter) hela linjen, till alla delarsomewhere along the line ⁅we made a mistake⁆ vid något tillfälle…in line for i tur förin line with i linje (överensstämmelse) medin that line bildl. i den vägen <she did something in that line>in the line of duty i tjänsten, under tjänsteutövningon line data. on-line, uppkoppladpay on the line betala kontanton sound lines efter sunda principerdon't step (do anything) out of line! gör inte något olämpligt!
transitivt verbdra linjer (en linje) på, rita streck på, linjeraordna i linje, rada upp; mil. ställa upp [på linje]stå utefter, kanta <many people lined the streets>göra rynkig, fåra pannan o.d.
intransitivt verbbilda linje
intransitivt verbmed adv.:line upställa upp [sig]ställa sig i kö, köa
© NE Nationalencyklopedin AB