Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

dinner [ˈdɪnə]substmiddagsit down to dinner sätta sig till bords
dinner party [ˈdɪnəˌpɑ:tɪ]substmiddagsbjudning
dinner jacket [ˈdɪnəˌdʒækɪt]substsmoking
dinner plate [ˈdɪnəpleɪt]substflat tallrik
slap-up [ˈslæpʌp]adjektivvard. flott <a slap-up dinner>
white-tie [ˌwaɪtˈtaɪ]adjektivfrack- <white-tie dinner>white-tie occasion el. white-tie affair fracktillställning
invite [ɪnˈvaɪt]verbinbjuda <invite sb to dinner>be, anmodainvite criticism inbjuda till kritik
gown [gaʊn]substfinare klänning <dinner gown>kappa ämbetsdräkt för akademiker, domare m.fl.skyddsdräkt
lousyˈlaʊzɪadjektivlusigvard.lousy with nedlusad med <lousy with money>vard. urdålig, urusel <a lousy dinner, feel lousy>, jäkla <you lousy swine>
entertain [ˌentəˈteɪn]verbbjuda; ha bjudningarentertain some friends to dinner ha några vänner på middagunderhålla, roarepresentera i affärssammanhang, hysa <entertain hopes>
© NE Nationalencyklopedin AB