Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

din [dɪn]substdån, buller, larm
beggar [ˈbegə]substtiggarevard. rackareyou lucky beggar! din lyckans ost!
yours [jɔ:z]pronomendin, erwhat’s yours? vard. vad ska du ha?; se mineför ex.
butterfingers [ˈbʌtəˌfɪŋgəz]substvard. klumpig (fumlig) person som lätt tappar sakerbutterfingers! din klumpeduns!
sincerelysɪnˈsɪəlɪadverbuppriktigtYours sincerely i brevslut Din tillgivne, Er tillgivne
affectionately [əˈfekʃənətlɪ]adverbtillgivetYours affectionately i brev Din (Er) tillgivne
compliment [ˈkɒmplɪment]substkomplimangpl. compliments hälsningarmy compliments to your wife hälsa din fru
[ˈkɒmplɪment]verbkomplimentera <on för>
your [jɔ:, obetonat ]pronomendin, erYour Excellency Ers ExcellensYour Majesty Ers Majestätmotsvarar you i betydelsen ’man’ sinyou can’t alter your nature man kan inte ändra sin natur; ens <your arms get tired sometimes>
shuffle [ˈʃʌfl]verbgå släpande, hasa, lunka, lufsashuffle one’s feet släpa med fötternakortsp. blanda
[ˈʃʌfl]substsläpande; hasandekortsp. blandandeit’s your shuffle det är din tur att blanda
yourself [jɔ:ˈself, obetonat jəˈself] (pl. yourselves)pronomendig, er, sig <you (du, ni, man) may hurt yourself>, dig (er, sig) själv <you are not yourself today>; du (ni, man) själv <nobody but yourself>, själv <do it yourself>your father and yourself din far och du själv, er far och ni självby yourself a) ensam, för sig själv b) på egen hand
© NE Nationalencyklopedin AB