Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

digit [ˈdɪdʒɪt]substantivensiffrigt tal, siffraa number of three digits ett tresiffrigt talanat. finger;
five-digit [ˈfaɪvdɪdʒɪt]adjektivfemsiffrig
binary digit [ˌbaɪnərɪˈdɪdʒɪt]substantivbinär siffra
check digit [ˈtʃekˌdɪdʒɪt]substantivdata. kontrollsiffra
double-digit [ˌdʌblˈdɪdʒɪt, attr. ˈ---]adjektivamer. tvåsiffrig
© NE Nationalencyklopedin AB