Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

dig [dɪg] (dug dug el. digging)verb1skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasgräva <for efter>; gräva idig out gräva fram2skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasstöta, sticka
[dɪg]substvard. pik, känga <that was a dig at me>
behave [bɪˈheɪv]verbuppföra sig välbehave yourself! uppför dig ordentligt!, sköt dig!bete sig
2 dug [dʌg]imperf. o. perf. p. av dig
greedy-guts [ˈgri:dɪgʌts]substvard.greedy-guts! vad du vräker i dig!, vad du är glupsk!
possess [pəˈzes]verbäga, hawhat possessed you to do it? vad var det som fick dig att göra det?
buzz [bʌz]substsurr, surrandeI’ll give you a buzz amer., vard. jag slår en signal, jag ringer dig
[bʌz]verbsurra
teach [ti:tʃ] (taught taught)verbundervisa, undervisa i, lära <she teaches us French>; vara lärareI’ll teach you to lie! jag ska lära dig att ljuga, jag!
bless [bles]verbvälsignaGod bless you! a) Gud bevare dig! b) prosit!lyckliggörablessed with talent begåvad med talangI’m blessed if I know det vete katten!
yourself [jɔ:ˈself, obetonat jəˈself] (pl. yourselves)pronomendig, er, sig <you (du, ni, man) may hurt yourself>, dig (er, sig) själv <you are not yourself today>; du (ni, man) själv <nobody but yourself>, själv <do it yourself>your father and yourself din far och du själv, er far och ni självby yourself a) ensam, för sig själv b) på egen hand
eat [i:t] (ate el. eaten)verbätaeat away fräta borteat into fräta sig in ieat one’s words få äta upp det man har sagteat one’s heart out vara otröstligeat your heart out! vard. känn dig blåst!what’s eating you? vad är det med dig?; vad går du och deppar för?
© NE Nationalencyklopedin AB