Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

difficult [ˈdɪfɪkəlt]adjektivsvår, besvärlig
more [mɔ:]adjektiv och subst och adverb (komparativ till much o. many)mer, meramore and more difficult allt svåraremore or less a) mer eller mindre b) cirka <fifty more or less>all the more desto mera, så mycket merathe more she gets, the more she wants ju mer hon får, desto mer vill hon hafler, flera <than än>the more the merrier ju fler desto roligareytterligare, meronce more en gång till (vid komparativ) mer; (med ändelse) -are; ofta (vid jämförelse mellan två) mest; (med ändelser) -st, -stemore complicated mera kompliceradmore easily lättareex. med nono more inte mer, inte fler, aldrig mer; lika litet <he knows very little about it, and no more do I>we saw no more of him vi såg aldrig mer till honomno more than knappast mer än
© NE Nationalencyklopedin AB