Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

1 die [daɪ]intransitivt verb, avlida, omkomma, falla, stupaI'm dying to go there jag längtar ihjäl mig efter att få åka ditI could have died laughing jag kunde ha skrattat ihjäl migdie hard, bildl.se hardnever say die! ge aldrig upp (tappt)!, man ska aldrig säga aldrigI'm dying for a cup of coffee jag är hemskt kaffesugena car to die for en riktig önskebildie from overwork dö av för mycket arbete, arbeta ihjäl sigdie of cancer el. die in cancer dö av (i) cancerdie of anxiety el. die with anxiety dö av oro, oroa ihjäl sigthe car died on us bilen dog för ossdö ut, slockna
intransitivt verbmed adv. el. prep.:die awaydie downdö bort, slocknadie offdö en efter en, dö bortdie outdö ut
2 die [daɪ]substantiv (pl. dice, se detta ord) tärningas straight as a die a) rak som en pinne (spik) b) bildl. genomhederlig (pl. ~s) matris, form, stans, press; präglingsstämpel, myntstämpel
childbirth [ˈtʃaɪldbɜ:θ]substantivförlossning, barnfödsel, barnsbörd; barnsäng <die in childbirth>
intestate [ɪnˈtestət]adjektivdie intestate dö utan att efterlämna testamenteotestamenterad <intestate property>
ripe [raɪp]adjektivmogen äv. bildl. <ripe beauty, ripe judgement>, färdigdie at a ripe age dö vid framskriden ålderripe cheese mogen (lagrad) ost
martyr [ˈmɑ:tə]substantivmartyr äv. bildl.; offer <to för>die a martyr dö som martyr, lida martyrdöden
transitivt verblåta lida martyrdöden, göra till martyr äv. bildl.
fated [ˈfeɪtɪd]adjektivödesbestämd; förutbestämd <he was fated to die>it was fated to fail det var dömt att misslyckasit was fated that we should fail det var förutbestämt [av ödet] att vi skulle misslyckasdömd till undergång
doomed [du:md]adjektivdömd <doomed to die, doomed to inactivity>; dödsdömd äv. bildl.; dömd att misslyckas, dödsmärktshe's doomed to disappointment hon kommer säkert att bli besvikendoomed to failure dömd att misslyckas
dying [ˈdaɪɪŋ]substantivdöende [person], död [person]döendet; attr. döds- <dying bed, dying day>dying wish sista önskan
adjektivdöendein the dying seconds of the match i de skälvande slutsekunderna av matchento my dying day så länge jag lever; se vidare die
dice [daɪs]substantiv i plural (av die); tärningar; tärningsspelplay dice spela tärningno dice vanl. amer., vard. inte en chans, det gick inte, den gubben gick inte
intransitivt verbspela tärning <for om>dice with death spela med livet som insats
transitivt verbkok. skära i tärningar, tärna <äv.dice up>
© NE Nationalencyklopedin AB