Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

die [daɪ]verb, omkomma, avlidadö ut, slocknaI’m dying to do it vad jag längtar efter att få göra det!die down el. die away dö bort
doomed [du:md]adjektivdömd <doomed to die>; dödsdömd
childbirth [ˈtʃaɪldbɜ:θ]substförlossningdie in childbirth dö i barnsäng
sake [seɪk]substfor sb’s sake för ngns skullfor God’s sake! för Guds skull!for sth’s sake för ngts skulldie for the sake of one’s country dö för sitt fosterland
issue [ˈɪʃu:]verbsälja <issue cheap tickets>, släppa ut, ge ut <issue new stamps>; publiceralämna ut, dela ut <issue rations>; utfärda <issue an order>stamma, härröraströmma ut
[ˈɪʃu:]substfråga, spörsmål, stridsfråga <political issues>the point at issue tvistefrågan, sakfråganutgivning <the issue of new stamps>; upplaga <the issue of a newspaper>, utgåva, nummer <an issue of a magazine>utdelning <the issue of rations>; utfärdande <the issue of orders>jur. efterlevande <die without male issue>
man [mæn] (pl. men)subst1skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasman, karl; vard., i tilltal du, hörru <say man, what’s up man>skiljetecken mellan denna b-label-group och föreg. tsl-group saknasibland utan motsvarighet i svenskanmen’s clothes herrkläderevery man for himself rädda sig den som kanman for man individuellt, en för enman of the match matchens lirareman to man man mot man, man och man emellanto a man mangrant, som en man2skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasmänniska <all men must die>feel a new man känna sig som en ny människaMan människan3skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasarbetare <the men were locked out>4vanligen pl. men mil. meniga <officers and men>5skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasmännisko-, man-, karl- <manhater>men friends manliga vänner6skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknaspjäs i schack, bricka i t.ex. brädspel
[mæn] (-nn-)
verbsjö. el. mil. bemanna <man a ship>; besätta med manskap <man the barricades>
of [ɔv, obetonat əv]prepositionom <north of York>; av <born of poor parents>; från <a writer of the 18th century;, Professor Smith of Cambridge>; i <die of cancer>; <a class of 30 pupils, a boy of ten>; med <a man of foreign appearance, the advantage of this system>five minutes of twelve amer. fem minuter i tolva cup of tea en kopp tea novel of Stevenson’s en roman av Stevensona number of people ett antal människorthe town of Brighton staden Brightonthe University of London Londons universitet, universitetet i Londonthe works of Milton Miltons verkon the fifth of May den femte maj (för att uttrycka genitiv)the roof of the house husets taka friend of mine en vän till mig
© NE Nationalencyklopedin AB