Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

devilˈdevlsubstdjävul, fan, satewhat the devil? va fan?, vad i helvete?run like the devil springa som tusango to the devil dra åt helsiketalk of the devil and he will appear ordspr. när man talar om trollen, så står de i farstunbetween the devil and the deep blue sea ordspr. i valet och kvalet, mellan pest och kolera
she-devil [ˈʃi:ˌdevl]substdjävulsk kvinna
incarnate [ɪnˈkɑ:nət]adjektivförkroppsligad; vard. inbiten, inpiskadhe is the devil incarnate han är den personifierade ondskan, han är en riktig djävel
lucky [ˈlʌkɪ]adjektivsom har tur, med tur <a lucky man>; lyckosam, lycklig, tursambe lucky a) ha tur b) vara tur <it’s lucky for him>a lucky charm en lyckobringade amulettit’s my lucky day det är min lyckodag (turdag)you lucky devil! el. you lucky dog! din lyckans ost!lucky number turnummerthird time lucky! tredje gången gillt!strike lucky ha tur
© NE Nationalencyklopedin AB