Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

devil [ˈdevl]substantivond ande djävulthe devil el. the Devil djävulenvard., om person djävul, jäkel, fan, sate <poor devil>Mary is a naughty little devil Mary är en riktig liten satungeolika uttryck:a devil of a… el. the devil of a… en tusan till…, en (ett) jäkla…, en (ett) satans…the devil of a timeåld. a) ett helsike b) en jäkla tid <it took the devil of a time> c) förbaskat (fantastiskt) roligt <we had the devil of a time>what the devil…? vad tusan…?, vad i helsike…?who the devil…? vem tusan…?, vem i helsike…?why the devil…? varför i helsike…?better the devil you know, than the devil you don't know man vet vad man har men inte vad man fårrun like the devil springa som (av bara) tusanthe devil take the hindmost var och en får rädda sig självit's the devil det är förbaskat svårt, det är jäkligt otrevligtthere will be the devil to pay det kommer att bli ett jäkla livgo to the devil! dra åt helsike!play the devil with ta kål på, gå illa (hårt) åttalk of the devil [and he will appear] när man talar om trollen[, så står de i farstun]between the devil and the deep blue sea mellan två eldar; mellan pest och kolera
she-devil [ˈʃi:ˌdevl]substantivdjävulsk kvinna, hondjävul
devil-may-care [ˌdevlmeɪˈkeə]adjektivoförvägen, sorglös
wiles [waɪlz]substantiv i plurallist <the wiles of the Devil>, knep
incarnate [adj. ɪnˈkɑ:nət, verb ˈɪnkɑ:neɪt]adjektivförkroppsligad, personifierad <Liberty incarnate>a devil incarnate en djävul i människohamn, en ärkeskurk
transitivt verbförkroppsliga; levandegöra; förverkliga
lucky [ˈlʌkɪ]adjektivsom har tur, med tur <a lucky man>; lyckad <a lucky escape, a lucky guess>; lyckosam, lycklig, tursam; lyckobringande <a lucky charm (amulett)>; lycko- <it's my lucky day (number, star)>be lucky a) ha tur <you are lucky to be (som är) there>, vara lyckligt lottad b) vara tur <it's lucky for him> c) bringa lycka, ha lycka (tur) med sig <a horseshoe is lucky>you etc. should be so lucky! vard. trodde du, ja!by a lucky chance genom en lycklig slump, av en [ren] lyckträffa lucky dog (beggar, devil) en lyckans ostlucky you! tur för dig!; [din] lyckans ost!third time lucky! tredje gången gillt!strike [it] lucky ha tur
© NE Nationalencyklopedin AB