Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

device [dɪˈvaɪs]substantivanordning, apparat, uppfinning, pryl, påhitt <an ingenious device>bombpåhitt; knep <a man full of devices>a stylistic device ett stilistiskt konstgreppmönster, figura literary device ett litterärt grepppl.,leave sb to his own devices låta ngn sköta (klara) sig själv
intrauterine device [ˌɪntrəju:təraɪndɪˈvaɪs]substantivse IUD
storage device [ˈstɔ:rɪdʒdɪˌvaɪs]substantivdata. minnesenhet; lagringsenhet
flotation device [flə(ʊ)ˈteɪʃ(ə)ndɪˌvaɪs]substantivflytutrustning som räddningsvästar, flytvästar etc.
timesaving [ˈtaɪmˌseɪvɪŋ]adjektivtidsbesparande <a timesaving device>
scanning [ˈskænɪŋ]substantivtekn. avsökning, läsning, scanningscanning device avsökningsanordning
IUCD [ˌaɪju:si:ˈdi:]förk. för intra-uterine contraceptive device; se IUD
direct access [dɪˌrektˈækses, dəˌr-, daɪˌr-]substantivdata. direktåtkomstdirect access storage device direktminne
IUD [ˌaɪju:ˈdi:]substantivskiljetecken mellan denna ffa-group och föreg. psa-group saknasförk. för intra-uterine deviceIUP intrauterint preventivmedel; spiral
bugging [ˈbʌgɪŋ]substantivvard. buggning, utplacering av dolda mikrofonerbugging device avlyssningsapparat
© NE Nationalencyklopedin AB