Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

destruction [dɪˈstrʌkʃən]substförstörande, ödeläggelse, förintelse
wantonˈwɒntənadjektivgodtycklig; meningslös <wanton destruction>; hänsynslös <a wanton attack>
wholesale [ˈhəʊlseɪl]adjektivgrossist-, parti- <wholesale price>wholesale dealer el. wholesale merchant grossistmass- <wholesale arrests>wholesale destruction massförstörelse
[ˈhəʊlseɪl]adverben gros, i parti <sell wholesale>i massor
© NE Nationalencyklopedin AB